Home » Introductie

Introductie

 

SuperHuisvesting FranJo heeft zich tot doel gesteld om op een verantwoorde wijze uitstekende en veilige woonruimte in het hogere en duurdere segment op de woonmarkt aan te bieden tegen een eerlijke prijs.

 

Bij SuperHuisvesting FranJo woon je samen met je medebewoner(s) in een complete, gestoffeerde en gemeubileerde woning, waarvan iedere bewoner een eigen slaapkamer toegewezen krijgt. Op die manier heb je de beschikking over één privéruimte en kun je verder gebruik maken van alle andere gemeenschappelijke kamers, ruimtes, tuin en voorzieningen die beschikbaar zijn binnen en behorende bij het pand. Deze vorm van huisvesting levert je maximale privacy in combinatie met optimaal woongenot tegen een zeer aantrekkelijk huurtarief.

 

De totale huurprijs van de woning is gebaseerd op:

- de kale huurprijs volgens de huurprijscheck van de Nederlandse Huurcommissie;

- de wijze en mate van stoffering, meubilering en aanwezigheid van luxe goederen/zaken;

- de kosten voor elektriciteit, gas, water, radio, televisie, data en beveiliging op basis van

   standaardleveranties;

- het wettelijk verplichte gebruikersdeel van gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

- servicekosten, indien gewenst, voor klein (tuin)onderhoud, schoonmaakdiensten, e.d.

 

Het gebruikersdeel van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen is wettelijk verplicht voor rekening van de huurders/bewoners; zij betalen deze heffingen aan de verhuurder welke een en ander op zijn beurt in zijn geheel, onverkort en tijdig afdraagt aan de desbetreffende instanties, zijnde BSGW - Belasting Samenwerking Gemeenten & Waterschappen Limburg of BSR - Belasting Samenwerking Rivierenland.

 

Het huurcontract is een huurovereenkomst die wordt afgesloten voor onbepaalde tijd; dit betekent dat de huurders zogenaamde huurbescherming genieten. 

Bij aanvang van de huurovereenkomst wordt een waarborgsom geëist ter hoogte van de totale huurkosten over 1 maand; dit ter dekking van eventuele huurachterstand en/of beschadigingen aan of binnen de woning. Na beëindiging van de huurovereenkomst wordt de waarborgsom gerestitueerd of verrekend met achterstallige betalingen en/of schadeposten.

 

Voor iedere bewoner is er sprake van een individuele huurovereenkomst op naam van elke huurder apart. Voor locatie Maastricht vindt verhuur plaats volgens de lokale vigerende beheersverordening voor hospita-verhuur.

 

De voertaal binnen een huishouden, waarvan de huurders een huurcontract hebben afgesloten bij SuperHuisvesting FranJo, is Nederlands. Buitenlandse huurders zijn uiteraard ook welkom mits zij de Nederlandse taal voldoende beheersen in woord en geschrift, zulks aantoonbaar met een Diploma Staatsexamens Nt2.