Huurovereenkomst

 

Een specimen van de onderhuurovereenkomst vind je in het PDF-bestand hieronder.

Als je dit bestand downloadt kun je op je gemak nalezen wat de rechten en plichten van de (onder)verhuurder en de (onder)huurder zijn. Aan de inhoud van dit specimen kunnen echter geen rechten worden ontleend; alleen de door betrokken partijen ondertekende (onder)huurovereenkomst is geldig en wel volgens het Nederlands huurrecht.

Een goede en begrijpelijke samenvatting van het huurrecht kun je nalezen via de volgende link: https://www.wa.nl/rechtsbijstandverzekering/huurrecht/

 

Enkel na een persoonlijke kennismaking met de eigenaar, (onder)verhuurder en/of medegebruiker(s) en pas na bezichtiging van de woning volgt een eventuele selectie uit het aanbod van potentiële gebruikers voor het afsluiten van een huurovereenkomst.

 

Ten aanzien van verdovende- of genotsmiddelen of rookwaren (zoals o.a. softdrugs, harddrugs, tabakswaren, lachgas, peppillen) wordt een zero-tolerance beleid gevoerd. Het gebruik van (ook medicinaal), of bezit van, of handel in, of het veroorzaken van overlast bij één (of meerdere) medebewoner(s) of buurtbewoner(s) door verdovende of genotsmiddelen of rookwaren is ten strengste verboden in, rondom en in de directe omgeving van de woning. Overtreding hiervan zal, zonder voorafgaande waarschuwing, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en directe huisuitzetting, zonder restitutie van borgsom en zonder het respecteren van enige opzegtermijn. Tevens zal, zo nodig, dit  ter beoordeling van de verhuurder, aangifte worden gedaan bij de politie. 

 

Mocht je nog vragen hebben, gebruik dan het contactformulier onder het tabblad 'Contact'. 

 

Huurcontract Uniform 20240701 Pdf
PDF – 203,7 KB 10 downloads