Introductie

 

SuperHuisvesting FranJo heeft zich tot doel gesteld om op een verantwoorde wijze uitstekende en veilige woonruimte in het hogere en duurdere segment op de woonmarkt aan te bieden tegen een eerlijke prijs.

 

Bij SuperHuisvesting FranJo vorm en voer je samen met je medebewoner(s) één enkel huishouden en huren jullie samen één complete, gestoffeerde en gemeubileerde woning, waarvan iedere bewoner een slaapkamer toegewezen krijgt. Op die manier heb je de beschikking over een eigen slaapkamer en kun je verder gebruik maken van alle andere kamers, ruimtes en voorzieningen die beschikbaar zijn binnen het pand;  zulks hoef je slechts te delen met hooguit twee andere bewoners. Deze vorm van huisvesting levert je maximale privacy in combinatie met optimaal woongenot tegen een zeer aantrekkelijk huurtarief.

 

De totale huurprijs van de woning is gebaseerd op:

- de kale huurprijs volgens de huurprijscheck van de Nederlandse Huurcommissie;

- de wijze en mate van stoffering, meubilering en aanwezigheid van luxe goederen/zaken;

- de kosten voor elektriciteit, gas, water, radio, televisie, data en beveiliging op basis van

   standaardleveranties;

- het wettelijk verplichte gebruikersdeel van gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

- servicekosten, indien gewenst, voor klein (tuin)onderhoud, schoonmaakdiensten, e.d.

 

Het gebruikersdeel van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen is wettelijk verplicht voor rekening van de huurders/bewoners; zij betalen deze heffingen aan de verhuurder welke een en ander op zijn beurt in zijn geheel, onverkort en tijdig afdraagt aan de desbetreffende instanties, zijnde BSGW - Belasting Samenwerking Gemeenten & Waterschappen Limburg of BSR - Belasting Samenwerking Rivierenland.

 

Het huurcontract is een huurovereenkomst die wordt afgesloten voor onbepaalde tijd; dit betekent dat de huurders zogenaamde huurbescherming genieten. 

Bij aanvang van de huurovereenkomst wordt een waarborgsom geëist ter hoogte van de totale huurkosten over 1 maand; dit ter dekking van eventuele huurachterstand en/of beschadigingen aan of binnen de woning. Na beëindiging van de huurovereenkomst wordt de waarborgsom gerestitueerd of verrekend met achterstallige betalingen en/of schadeposten.

 

Voor locatie Nijmegen is er sprake van een individuele huurovereenkomst op naam van iedere huurder apart.

 

Voor locatie Maastricht is er sprake van één gezamenlijke huurovereenkomst voor alle huurders samen die, in een met een gezin vergelijkbaar samenlevingsverband, de woning delen. Woningdelers zijn een groep mensen die samen één gezamenlijk huishouden vormen. Dat wil zeggen dat zij op hetzelfde adres wonen en dat zij samen een zogenaamde 'economische-consumptieve eenheid' vormen. Dat betekent dat je samen woont met meerdere personen, de gezamenlijke lasten gelijkelijk deelt en voor elkaar zorgt. Daar zijn wel de volgende voorwaarden aan verbonden:

- de huurders dienen zich ieder afzonderlijk in te schrijven in de Basis Registratie

   Personen (BRP) van de gemeente;

- er is sprake van 1 huurcontract op naam van alle leden van het huishouden;

- alle huurders moeten de intentie hebben om zelfstandig , bestendig en voor onbepaalde

   tijd in gezinsverband of in een daarmee vergelijkbaar samenlevingsverband te wonen

- er is geen huurrelatie tussen tussen de leden van het huishouden onderling, want zij zijn

   gelijkwaardig op dat punt;

- onderverhuur is niet toegestaan;

- bij vertrek van een medehuurder bepalen de achtergebleven huurders onderling wie

   de nieuwe medehuurder wordt (dit wordt ook wel coöptatie genoemd);

- de huurders maken gebruik van één gezamenlijke bankrekening voor het betalen

   van gemeenschappelijke kosten voor het voeren van het huishouden, zoals de

   huur, energie, water, radio & tv,  internet, beveiliging en gemeentelijke & waterschaps-

   belastingen).

- elke huurder heeft een eigen slaapkamer die voldoet aan de minimale eisen uit het

   Bouwbesluit en er is minimaal 1 extra gemeenschappelijke verblijfsruimte (keuken,

   woonkamer of eetkamer);

- de kamers mogen niet met een unieke sleutel en langdurig afgesloten kunnen worden;

- de woning moet voldoen aan eisen voor geluidsreducerende maatregelen om overlast

   in de leefomgeving (buren) te voorkomen.

 

De voertaal binnen een huishouden, waarvan de huurders een huurcontract hebben afgesloten bij SuperHuisvesting FranJo, is Nederlands. Buitenlandse huurders zijn uiteraard ook welkom mits zij de Nederlandse taal voldoende beheersen in woord en geschrift, zulks aantoonbaar met een Diploma Staatsexamens Nt2.